MCSD Yazılım Uzmanlığı Eğitimi – .NET / C#

75 Ders saati

Yazılım sektöründeki uzmanların web, Windows, mobil ve kurumsal uygulamaların tümüne hakim olmaları gerekmektedir. Nokta Net Akademi’nin Yazılım Uzmanı (.NET) eğitimi de sektörde ihtiyaç duyulan profesyonellerin yetiştirilmesi amaçlanarak geliştirilmiştir. 120 saatlik bu eğitim ile yalnızca program yazmayı değil; veritabanı, web ve mobil programlama ile servis mimarisini de öğrenebilirsiniz.

Yazılım Uzmanı (.NET) eğitiminde hedefimiz, programa katılan öğrencilere C# dilini ve her platformda uygulama geliştirmeye elverişli .NET 4.6 teknolojisini öğretmek ve öğrencilerimizin güçlü bir yazılım altyapısı oluşturmasını sağlamak olarak özetlenebilir.

Temelden başladığımız bu programda öncelikle C# dilinden bağımsız olarak yazılım kavramının ne olduğu ve nasıl bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini teorik anlatım ve pratik uygulamalarla öğrencilerimize aktarıyor, karşılaştıkları bu yeni dünyaya hızlıca uyum sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

Nokta Net Akademi olarak onlarca programlama dili içinde C#’ı tercih etmemizin birden fazla nedeni var;  öğreniminin kolay bir dil olması, .NET Framework ile performanslı çalışması, masaüstü, web ve mobil platformlara uygulama geliştirme olanağı bunlardan bir kaçı… Ancak en önemli sebep şüphesiz Nesne Yönelimli Programlama’ya (Object Oriented Programming) tam uyumlu bir dil olmasıdır. Günümüzde yazılımların hacmi her geçen gün büyümekte, geliştirici sayısı sürekli artmaktadır. Uygulama geliştirme süreçlerinde ekip üyeleri arasındaki hiyerarşi ve düzen önemli bir mesele haline gelmiştir. Nesne Yönelimli Programlama bu tarz sıkıntıları ortadan kaldırmak için önemli bir bakış açısıdır. Biz de eğitimimizde öğrencilerimizin bu bakış açısıyla uygulama geliştirme disiplinini kazanmaları, onların bu konudaki tecrübe ve bilgi seviyelerini arttırmaları için gerekli çalışmaları ortaya koyuyoruz.

Veritabanı

Bir uygulamanın yardımcı unsurlarının başında sisteme girilen verilerin saklandığı alan, yani veritabanı gelir. Artık yazılan uygulamaların veritabanı olmadan geliştirilmesi düşünülemez hale gelmiştir. Biz de eğitimimizde veri tabanı kavramını, yönetimini ve programlamasını dünyanın en güçlü ilişkisel veri tabanı sunucularından biri olan Microsoft SQL Server 2014 ile öğretiyoruz.

Web Programlama

Günümüzde yazılım teknolojilerinin ‘Web’ ve ‘Mobil’ dünyada hızla ilerlediğini görüyoruz. İnternet kullanımının yaygınlaşması, geliştirilen uygulamalara her yerden erişim olanağı ve güncellemelerin zahmetsiz olması gibi kolaylıklar web dünyasının hızla gelişmesine olanak sağladı. Ayrıca önce dizüstü bilgisayarlar ile başlayan mobil hareketlenme, hayatımıza akıllı telefonların da girmesiyle birlikte günümüzde en üst noktaya ulaştı ve geleceği şekillendiren temel unsurlardan biri haline geldi. Dolayısı ile Nokta Net Akademi olarak eğitim programımızda bu konuları görmezden gelemezdik.

Eğitim içeriğimizdeki Web Programlama konusu, Microsoft’un yazılımcıların kod geliştirme süresini önemli derecede azaltıp, pek çok kolaylık getirdiği Web Forms teknolojileri ve artık rotasını çevirdiği MVC teknolojisi (MVC 4) başlıkları altında işlenir. Piyasada yer alan ASP.NET uygulamaların çoğu Web Forms teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Bununla birlikte MVC kavramı internet uygulamalarında önemli bir şablon haline gelmiş ve Microsoft’un gelişimine önem verdiği teknolojilerden biri olmuştur. Dolayısıyla hem dün ve bugün hem de gelecek, detaylı uygulamalarla öğrencilerimize aktarılmak üzere müfredatımızda yer almaktadır.

Servis Mimarisi

Mobil cihazlar başta olmak üzere farklı platformlarda çalışan yazılımların birbirleriyle veri alışverişinde bulunma ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu ihtiyaç, yazılımda yeni arayış ve çözümleri ortaya çıkarır. Bu çözümlerin başında ie Servis Yönelimli Mimari (Service Oriented Architecture – SOA) gelir. Servis Yönelimli Mimari sayesinde birbirinden bağımsız olarak geliştirilen, hatta tamamen farklı programlama dilleriyle yazılmış programlar birlikte uyum içinde çalışabilir. Microsoft’un Servis Yönelimli Mimari’de uygulama geliştirmek için ortaya çıkardığı ve .NET 3.0 ile hayatımıza giren teknolojisi WCF’tir (Windows Communication Foundation). Platform-bağımsız bir yapı olan WCF sayesinde herhangi bir işletim sistemindeki uygulama her ortamda çalışabilir duruma gelmiştir.

Servis oluşturma konusunda bir yazılımcının kod yazma yükünü oldukça azaltan bu teknolojiyi eğitimimizde detaylarıyla işleyerek, farklı platform ve uygulamalar arasında iletişimin nasıl sağlandığını uygulamalı olarak görüyoruz.

Ayrıca Windows’un Bulut Bilişim konusunda ortaya çıkardığı en önemli servislerinden biri olan Windows Azure, Azure Hosting Hizmetleri ve Deployment Servisleri’ni bulut bilişimin önemi ve geleceğiyle birlikte işliyoruz.

Ön Başvuru ve Bilgi

Bilgi almak istediğiniz eğitim ile ilgili sorularınızı bize mail olarak yollayabilir veya bizi telefonla arayarak uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Telefon: 0 324 999 80 60

E-posta: bilgi@noktanetakademi.com