ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK. VE SON HIZDA DEVAM EDİYORUZ…

İnsan Sermayesi, Eğitim ve Bilişim Teknolojilerine Yatırım

İnsan, bugün olduğu gibi geleceğin de en değerli sermayesidir. İnsana yapılacak yatırım fazlasıyla geri dönüyor. Onun eğitimi, sağlığı, sosyal güvencesi, doğru yerde istihdamı ülkeyi dünya rekabet liginde üst sıralara taşımanın ön koşulu. akıl ve bilim ışığında, resmi tarih anlayışının objektif özeleştirisi dahil, bugününden haberdar ve geleceğe umutla bakan, uluslararası çapta, özgüveni yüksek insan yetiştiren, bilim ve teknolojiyi rehber edinen, zengin kültürel, dini ve tarihi çevremizden esinlenen, dış dünya ile de uyumlu eğitim ve manevi/ahlaki değerler sistemi yaratılması en öncelikli hedefler arasında olmalıdır.

Eğitimin temel amacı, kişilerin ilgi, istek ve yetenekleri de dikkate alınarak, düşünme, algılama, araştırma ve problem çözme yeteneği ve kişisel sorumluluk duygusu gelişmiş, yeni fikirlere açık, kültürel değerleri benimsemiş, demokratik tavırlar gösterebilen ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesini sağlamaktır.

Verimliliği yatırım aşamasında garanti altına almak doğru teknoloji seçimi ile mümkün olabilmektedir. Doğru teknolojinin seçilmesi ise tamamen bilgiye dayalı bir süreçtir.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde bilişim sektörünün inanılmaz bir hızla geliştiğini görmekteyiz. 1980’li yıllarda başlayan bu yeni dönem ile birlikte bilişim teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Şirketlerin, üniversitelerin, kamu kuruluşlarının ve hatta bireylerin küreselleşen dünyada bilişim sektörüne kayıtsız kalamayacakları kuşkusuzdur. Faaliyet gösterdiği alan doğrudan ilgili olsun ya da olmasın tüm şirketler kendi alanlarında rekabet edebilmek için bilişim teknolojilerine yatırım yapmak ve bu yatırımlarından en yüksek verimi almak zorundadırlar.

Bilişim teknolojilerinde yatırım kararının verilmesi, uygulanması, kurulan altyapının işler halde tutulması ve geliştirilmesi yaşayan bir süreçtir. Bu yaşayan sürecin en önemli kazanımı organizasyonun verimliliğine yapabildiği katkıdır. Yapılan yatırımların verimliliğe katkısı mutlaka beklenmelidir.

Nokta Net Akademi | Net-Dil

Ön Başvuru ve Bilgi

Kurslar hakkında bizi telefonla arayarak uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Telefon: 0 324 999 80 60

E-posta: bilgi@noktanetakademi.com